Scroll to top

Mona’s Nachos

Mona's Nachos

$9.99

Azada steak nachos topped with queso blanco, lettuce, tomato, fresh jalapenos, sour cream, and black beans.